milionerzy kupują ziemie na innych planetach. maleje przestrzeń niczyja

podniebie nie lubi
gdy język łaskocze.
narzędzie bez funkcji
nie usta je i gryzie.

spazmy ekstazy
i słowa wyrazy. kulka
na niebie co zjada samą
siebie. dlaczego drżą
ci ukryte źrenice?

zapamiętaj po wieki
co widzisz. coś w środku
co ciebie samą wysyła
precz i śle pa. łap a nie
pomaga. ale jak

gdy coś w środku skrada
się po śladach i gwałci
w odniebyt


Mateusz P. Barczyk – z wykształcenia psycholog, z zamiłowania aktor, z zawodu redaktor. Twórca amatorskich spektakli teatralnych, propagujący teatr improwizowany. Pisze prozę, poezję oraz teksty krytycznoliterackie. Miłośnik fantastyki. Autor powieści „Kres” (2016) oraz współautor zbioru opowiadań „Grzechy Cudze” (2020). Wiersze publikował m.in. w ArtPapierze. Laureat licznych konkursów poetyckich. Ślązak, abstynent, posiadacz pomarszczonego psa.