Hymn do ścianki

Chciałbym pojechać z tobą w białym
samochodzie, białą kropką w głębie
traw, gdzieś tam, gdzie wiatr przypo-
mina ci, że żyjesz, że krew w żyłach
płynie razem z rytmem świata, gdzieś,
gdzie nasze psy (chociaż ich nie chcia-
łem) będą bawić się we mgle, a nasze
włosy będą wskazywać, skąd wieje
wiatr i siedząc obok siebie związani,
stworzymy własny świat.
Chciałbym pojechać z tobą w białym
samochodzie, białą kropką gdzieś da-
leko, gdzieś, gdzie czas odsłania piękno
dnia, gdzie drzewa wytyczają magiczne
ścieżki, a morze będzie próbować nas
zatopić, aż znajdą dwa martwe ciała
na brzegu, blade w trakcie rozkładu.

Feliks Trzymałko – admin peja, poetycka maszyna pragnąca, joyce’owsko-beckettowsko-deleuzjański tercet intelektualny.