O nas

Szpol.pl to internetowy magazyn literacko-kulturowy, oddolna inicjatywa młodych, którym się chce. Odzwierciedla charakter jego aktualnych twórców artystów-buntowników, którzy chcą pisaniem wpływać na rzeczywistość. Chętnie publikujemy teksty nieznanych autorów i staramy się dać im przestrzeń do zabrania głosu. Choć naszym targetem jest głównie grupa młodych dorosłych, swoimi działaniami pragniemy zainspirować każdego, bez względu na wiek. Chcemy pokazać, że każdy głos się liczy, że młodzież ma w sobie wolę walki o lepsze jutro nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie, że nie jest obojętna na cierpienie, niesprawiedliwość czy wykluczenie i że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

MANIFEST

Na zewnątrz kaleczymy się o ostre kąty algebry i rozbijamy się o alfabet kodu zero-jedynkowego. Świat rządzony przez słowa, a nie literaturę, imituje ją poprzez iluzję matematycznej ścisłości i obiektywności. Uwalniamy zatem chaos – pozornie ujarzmiony pękającymi w szwach systemami różniczek i całek.

Nie dopuścimy do zapomnienia humanistyki, królowej nauk.

Chcemy być kreatorami nie marzeń, a celów – być tymi reprezentantami pokolenia, których obawiają się apologeci antyestetycznego i antytwórczego statusu quo. Ożywiamy literaturę, będącą surową interpretatorką świata.

Nigdy nie zgodzimy się na bycie obserwatorami – razem działamy i wykorzystujemy naszą radykalną empatię do patrzenia tam, skąd inni odwracają wzrok. Wierzymy w inkluzywny język i intersekcjonalność. Niezrozumiani piszemy dla  niezrozumianych. Nadwrażliwością odpowiadamy na niewrażliwość świata.

Pisząc, chcemy życia, które oznacza „więcej, wyżej, ważniej”.
Napędza nas nienasycony głód tworzenia – w końcu literatura jest niewyczerpywalna. Wierzymy, że kolektywny Ruch Społeczeństwa Artystycznego jest odpowiedzią na System Konsumpcyjnej Produktywności. I wierzymy, że słowa są transkrypcją naszych myśli – najpełniejszym wyrazem jestestwa każdego pisarza.